Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:56 21/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

                   KẾ HOẠCH TUẦN 27

 - Thực hiện chương trình tuần 6 hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường KTTX hs cập nhật điểm vào sổ, cổng TTĐT

- GVBM dạy cùng khối thống nhất ma trận để ra đề kiểm tra định kỳ HKII.

- Tiếp tục triển khai công tác BD HSG K7,8. GV dạy BD nộp KH dạy HKII để nộp CM (19/2).

- Thứ 5 (21/2)

+ 13h30 thầy Khánh SHCM Cụm tại THCS Lê Xuân.

+ 14h00 Thao giảng: Thầy Thuần

- Tập luyện đội bóng đá Nam tham gia vòng chung kết Huyện( Thầy Thuần)

Các tin khác