Dạy tức là học hai lần''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:44 21/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2018, từ 19/02/2018 đến 25/02/2018 )

  KẾ HOẠCH TUẦN 27:

- Thực hiện chương trình tuần 24-25.

- Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

- Đưa hs tham gia hội vật Làng Thủ lễ (06/01/ mậu Tuất) Thầy Thuần, Toàn.

- Thứ 5 (22/02/2018)

+ 13h30 Sinh hoạt chuyên môn; thao giảng thầy Thuần.

- Tiếp tục tuyển chọn và tập luyện các nội dung tham gia thi đấu HKPĐ huyện( Thầy Thuần, Toàn, Phúng)

Các tin khác