Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 13:55 15/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

           KẾ HOẠCH TUẦN 26.

- Thực hiện chương trình tuần 5 HKII.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Tham gia thi HBTA cấp Tỉnh.

- Tiếp tục BD HSG khối 7,8 và nội kế hoạch dạy BD.

- Thứ 5 (14/02/2019)

+ 13h30 Sinh hoạt chuyên môn.

+ 14h15 thao giảng: Cô Hiền - SHTCM

- Thứ 6(15/02/2019) Nộp sổ hội họp cho CM kiểm tra.

- GVCN nắm tình hình hs và báo cáo cho BGH.

Các tin khác