Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 13:55 15/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

           KẾ HOẠCH TUẦN 26.

- Thực hiện chương trình tuần 5 HKII.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Tham gia thi HBTA cấp Tỉnh.

- Tiếp tục BD HSG khối 7,8 và nội kế hoạch dạy BD.

- Thứ 5 (14/02/2019)

+ 13h30 Sinh hoạt chuyên môn.

+ 14h15 thao giảng: Cô Hiền - SHTCM

- Thứ 6(15/02/2019) Nộp sổ hội họp cho CM kiểm tra.

- GVCN nắm tình hình hs và báo cáo cho BGH.

Các tin khác