Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:47 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 7 năm 2017, từ 13/02/2017 đến 19/02/2017 )

 

                          KẾ HOẠCH TUẦN 26

- Thực hiện chương trình tuần 5-6 HKII.

- Cập nhật LBG- TBDH kịp thời đúng qui định.

- Dạy thay cô Hương:

+ Thứ 2: Cô Hiền.

+ Chiều Thứ 3: Cô Hiền.

+ Chiều thứ 4: Cô Phúc.

- Thứ 5( 16/02/2017)

+ 8h00 Thầy Thuần tham gia họp bàn kế hoạch đá bóng Cụm

tại THCS Nguyễn Hữu Dật.

+ 13h30, Sinh hoạt chuyên môn.

+ Thao giảng: Thầy Toàn.

- Kiểm tra toàn diện: Cô Phúc.

+ Sáng thứ 6 (17/02), tiết 2, lớp 6/3.gv dự: Cô Hiền, Thầy Vững.

+ Chiều thứ 3 (21/02), tiết 9, lớp 7/1. gv dự: Cô Hiền, Thầy Toàn.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 7-8.

- Chủ nhật (19/02/2017) Đưa hs tham gia đá bóng cụm tại THCS Đặng Dung.( Thầy Thuần, Toàn)

Các tin khác