Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 18:30 23/02/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2020, từ 03/02/2020 đến 09/02/2020 )

        KẾ HOẠCH TUẦN 25

- Dạy và học theo TKB ngày thứ 2 (03/2/2020)

- Học sinh nghỉ học do dịch cúm Corona từ 04/2 đến 09/02.

- Tham gia trực trường theo phân công BGH.

Các tin khác