Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:23 07/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2018, từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 )

                    KẾ HOẠCH TUẦN 25:

- Thực hiện chương trình tuần 23.

- Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

- Tiếp tục BD HSG khối 7,8.

- Tham gia thi HBTA cấp Tỉnh.

- Thứ 5(08/02) - Học TKB thứ 7.

+ 13h30 đua hs tham gia đá bóng cụm (Thuần, Toàn, Phúng)

- Thứ 7 (10/02) Học TKB thứ 5.

- 8h00: Họp Gv BD HSG

- 9h00:Họp hội đồng sư phạm.

 

Các tin khác