Dạy tức là học hai lần''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:01 09/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017 )

 

 

                                    KẾ HOẠCH TUẦN 25

- Thực hiện tuần 4-5 HKII.

- Cập nhật LBG- TBDH kịp thời đúng qui định.

- Thứ 5 (09/02/2017) 13h30, Sinh hoạt chuyên môn.

+ Thao giảng: Thầy Lâm.

- Tiếp tục bồi dưỡng hs tham gia thi HBTA cấp Tỉnh ( Cô Phúc).

- Tiếp tục bồi dưỡng hs giỏi ( Cô Hiền)

- Giáo viên Tiếng Anh hướng dẫn, động viên hs hoàn thành các vòng tự luyện IOE chuẩn bị thi cấp Tỉnh.

- Tuyển chọn và tập luyện đội bóng đá Nam, Nữ ( Thầy Toàn, Thuần)                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác