Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:01 09/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017 )

 

 

                                    KẾ HOẠCH TUẦN 25

- Thực hiện tuần 4-5 HKII.

- Cập nhật LBG- TBDH kịp thời đúng qui định.

- Thứ 5 (09/02/2017) 13h30, Sinh hoạt chuyên môn.

+ Thao giảng: Thầy Lâm.

- Tiếp tục bồi dưỡng hs tham gia thi HBTA cấp Tỉnh ( Cô Phúc).

- Tiếp tục bồi dưỡng hs giỏi ( Cô Hiền)

- Giáo viên Tiếng Anh hướng dẫn, động viên hs hoàn thành các vòng tự luyện IOE chuẩn bị thi cấp Tỉnh.

- Tuyển chọn và tập luyện đội bóng đá Nam, Nữ ( Thầy Toàn, Thuần)                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác