Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:27 31/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 53 năm 2020, từ 28/12/2020 đến 03/01/2021 )

                  KẾ HOẠCH TUẦN 17

- Từ ngày 28.12 - 31.12.2020 coi kiểm tra HKI và chấm bài kiểm tra HK1.

- Thực hiện tốt nề nếp, coi và chấm bài kiểm tra HKI đúng quy chế;

-  GV cho HS kiểm tra bù đối với nhữ ng em vắng có lý do.  

- Các môn thi xong cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT đúng quy định.

- Thứ 6 ( 01/01/2021) Nghỉ tết dương lịch.

Thứ 7  (02/01/2021):

    7h30: Họp Hội đồng;  GVBM chấm bài, tập trung cập nhật điểm.

Các tin khác