Dạy tức là học hai lần''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:39 22/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2020, từ 21/12/2020 đến 27/12/2020 )

                 KẾ HOẠCH TUẦN 16

- Thực hiện chương trình tuần 15

- Cập nhật lịch báo giảng, TBDH kịp thời đúng quy định.

- GV chậm tiết tự có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Tiếp tục  công tác BD HSG, HBTA.

- Tăng cường ôn tập cho học sinh

- T. Lâm tham gia tập huấn từ ngày 23-25/12 tại nghệ An.

- Các môn TD, Â nhạc, MT,  Nghe, Nói Tiếng Anh tổ chức KT HKI từ ngày 21 đến 26/12/2020 trong TKB.

- Thầy khánh tham gia tập huấn ca Huế thứ 7,CN

- Sáng thứ 6 dạy TKB sáng thứ 7 và ngược lại.

- Dạy thay thầy Lâm đi công tác: 

+ Chiều thứ 2,7: thầy Toàn

+ Sáng thứ 4, tiết 9 chiều thứ 6: T. Khánh

 
Các tin khác