Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:26 23/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2019, từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 )

           KẾ HOẠCH TUẦN 19

- Thực hiện đảm bảo chương trình HKI.

- Cập nhật LBG,TBDH kịp thời.

- Rà soát các cột điểm và cập nhật đúng thời gian quy định.

- Tổ chức thi Nói Tiếng Anh 6,7,8,9, Nghe Tiếng Anh 9 trong TKB.

- Hoàn thành hồ sơ tham gia STKHKT Tỉnh ( Cô Phúc)

- Tiếp tục thực hiện công tác BD HSG, HBTA tham gia thi huyện.

- Thứ 3(24/12) giáo viên nộp hồ sơ cho CM kiểm tra

- Thứ 7(28/12) Tổ chức thi HKI theo kế hoạch của PGD.

- Giáo viên coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX nội dung 3.

Các tin khác