Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:01 25/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2018, từ 24/12/2018 đến 30/12/2018 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 19.

- Thứ hai, thứ ba dạy học theo TKB.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Tiếp tục coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn và công lệnh.

- Các môn thi xong cập nhật điểm đúng quy định.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

Các tin khác