Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:31 27/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2017, từ 25/12/2017 đến 31/12/2017 )

 

              KẾ HOẠCH TUẦN 19

- Hoàn thành các cột điểm 

- Tham gia coi thi và chấm thi theo kế hoạch.

- Cập nhật điểm kịp thời đúng quy định.

- Nộp các mẫu báo cáo đúng quy định.

- Tham gia chia tay thầy Mai về hưu, lúc 1600 ngày 30/12/2017.

Các tin khác