Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:31 27/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2017, từ 25/12/2017 đến 31/12/2017 )

 

              KẾ HOẠCH TUẦN 19

- Hoàn thành các cột điểm 

- Tham gia coi thi và chấm thi theo kế hoạch.

- Cập nhật điểm kịp thời đúng quy định.

- Nộp các mẫu báo cáo đúng quy định.

- Tham gia chia tay thầy Mai về hưu, lúc 1600 ngày 30/12/2017.

Các tin khác