Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 21 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:31 27/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2017, từ 25/12/2017 đến 31/12/2017 )

 

              KẾ HOẠCH TUẦN 19

- Hoàn thành các cột điểm 

- Tham gia coi thi và chấm thi theo kế hoạch.

- Cập nhật điểm kịp thời đúng quy định.

- Nộp các mẫu báo cáo đúng quy định.

- Tham gia chia tay thầy Mai về hưu, lúc 1600 ngày 30/12/2017.

Các tin khác