Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:43 15/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2020, từ 14/12/2020 đến 20/12/2020 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 15

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Cập nhật lịch báo giảng, TBDH kịp thời đúng quy định.

- GV chậm tiết tự có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Tiếp tục  công tác BD HSG, HBTA.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên hs và cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- 13h3o ngày 14/12 thầy Toàn họp bốc thăm HKPĐ, ngày 18-19/12/2020 làm trọng tài tại PGD.

- T. Lâm hướng dẫn và đưa học sinh tham gia vẽ tranh tại huyện.

- GVBM thông báo cho học sinh kế hoạch thi các môn không thi theo lịch của Phòng từ ngày 21 đến 26/12/2020

( TD, Â nhạc, MT,  Nghe, Nói Tiếng Anh, CN, Tin, GDCD)

- Thứ 5 ( 17/12/ 2020) 

+ 7h30 tham gia thi đấu Đá cầu, Cầu lông, Cờ vua ( đưa hs T Phúng, T. Thuần, T. Toàn)

+ 13h30 SHCM

+ 14h00 Sinh hoạt tổ: thao giảng Cô Phúc

- Thầy khánh tham gia tập huấn ca Huế thứ 7,CN

- Sáng thứ 6 dạy TKB sáng thứ 7 và ngược lại.

- Dạy thay thầy Toàn đi công tác: Thầy Thuần,  thứ 7 ngày 19/12.

- Tuyển chon và lập danh sách các đội tuyển tham gia HKPĐ huyện ( T Toàn, T. Thuần, T. Phúng)

- Triển khai bài TD covid19 ( thầy Phúng, thầy Toàn, thầy Thuần)

Các tin khác