Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:15 16/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 18

- Thực hiện chương trình tuần 18

- Cập nhật LBG,TBDH kịp thời.

- Rà soát các cột điểm và cập nhật đúng thời gian quy định.

- Các môn TD, Âm nhạc, Mĩ Thuật tổ chức kiểm tra HKI trong tiết (từ ngày 16- 21/12)

- Tổ chức thi Nói Tiếng Anh 6,7,8,9, Nghe Tiếng Anh 9. ( GV AV)

- Hoàn thành hồ sơ tham gia STKHKT Tỉnh ( Cô Phúc)

- Tiếp tục thực hiện công tác BD HSG, HBTA tham gia thi huyện.

- Thứ 5(19/12)

+ 9h00 SHCM: Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

+ 13h30 Hoạt động ngoại khóa 22/12 cho hs khối 8,9.

- Nộp đề khảo sát HSG: AV8: Thầy Sơn. AV9: Cô Phúc.

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX nội dung 3.

Các tin khác