Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:50 19/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2018, từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 )

            KẾ HOẠCH TUẦN 18.

- Thứ hai, thứ ba dạy học theo TKB.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Tăng cường ôn tập cho học sinh.

- Các môn thi xong cập nhật điểm đúng quy định.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn và công lệnh.

Các tin khác