Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:16 21/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2017, từ 18/12/2017 đến 24/12/2017 )

 

                KẾ HOẠCH TUẦN 18

- Thực hiện chương trình tuần 17-18.

- Cập nhật các thông tin kịp thời đúng quy định.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Các môn Thể dục, Âm Nhạc, Mĩ thuật tổ chức kiểm tra HKI từ ngày 18/12 đến ngày 23/12.

- Giáo viên Anh Văn khối 6,7,8 tổ chức kiểm tra nói trong TKB.

- 9h00 thứ 5( 21/12) SHCM.

- 7h30 thứ 6 (22/12) GVCN, học sinh khối 7,8 tham gia ngoại khóa tại nhà Văn Hóa Xã.

- Tăng cường ôn tập cho học sinh.

- Rà soát và hoàn thành các cột điểm đúng quy định theo thông tư 58.

- Tiếp tục BD HSG, HS tham gia thi HBTA.

Các tin khác