Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:16 21/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2017, từ 18/12/2017 đến 24/12/2017 )

 

                KẾ HOẠCH TUẦN 18

- Thực hiện chương trình tuần 17-18.

- Cập nhật các thông tin kịp thời đúng quy định.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Các môn Thể dục, Âm Nhạc, Mĩ thuật tổ chức kiểm tra HKI từ ngày 18/12 đến ngày 23/12.

- Giáo viên Anh Văn khối 6,7,8 tổ chức kiểm tra nói trong TKB.

- 9h00 thứ 5( 21/12) SHCM.

- 7h30 thứ 6 (22/12) GVCN, học sinh khối 7,8 tham gia ngoại khóa tại nhà Văn Hóa Xã.

- Tăng cường ôn tập cho học sinh.

- Rà soát và hoàn thành các cột điểm đúng quy định theo thông tư 58.

- Tiếp tục BD HSG, HS tham gia thi HBTA.

Các tin khác