Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:13 12/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2016, từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 )

Thực hiện chương trình tuần 18.

- Coi thi - Chấm thi theo phân công.

- Coi thi theo công lệnh điều động.

- Cập nhật điểm vào sổ, cổng TTĐT.

Các tin khác