Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:47 11/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2020, từ 07/12/2020 đến 13/12/2020 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 14

- Thực hiện chương trình tuần 12, 13

- Cập nhật lịch báo giảng, TBDH kịp thời đúng quy định.

- GV chậm tiết tự có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Tiếp tục  công tác BD HSG, HBTA.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên hs và cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Thứ 5 ( 10/12/ 2020) 

+ 13h30 SHCM

+ 14h00 Tổ chức chuyên đề tổ: Vẽ tranh nchung tay vì sức khỏe cộng đồng

- Thầy khánh tham gia tập huấn ca Huế thứ 7,CN

- Sáng thứ 6 dạy TKB sáng thứ 7 và ngược lại.

- Dự giờ cô Hiền, sáng thứ 6, tiết 2, lớp 6/2. ( gv tróng tiết tham gia dự)

- Tuyển chon và lập danh sách các đội tuyển tham gia HKPĐ huyện ( T Toàn, T. Thuần, T. Phúng)

- Triển khai bài TD covid19 ( thầy Phúng, thầy Toàn, thầy Thuần)

Các tin khác