Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:46 09/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2019, từ 09/12/2019 đến 15/12/2019 )

               KẾ HOẠCH TUẦN 17

- Thực hiện chương trình tuần 17.

- Cập nhật LBG,TBDH kịp thời.

- Rà soát các cột điểm và cập nhật đúng thời gian quy định.

- Các bộ môn chưa kịp chương trình GV bộ môn tổ chức dạy bù và ôn tập cho HS đảm bảo.

- Tiếp tục thực hiện công tác BD HSG, HBTA tham gia thi huyện.

- Thứ 5(12/12) 13h30 Sinh hoạt chuyên môn.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên

- Ra đề khảo sát HSG: AV8: Thầy Sơn. AV9: Cô Phúc.

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX nội dung 3.

Các tin khác