Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:46 09/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2019, từ 09/12/2019 đến 15/12/2019 )

               KẾ HOẠCH TUẦN 17

- Thực hiện chương trình tuần 17.

- Cập nhật LBG,TBDH kịp thời.

- Rà soát các cột điểm và cập nhật đúng thời gian quy định.

- Các bộ môn chưa kịp chương trình GV bộ môn tổ chức dạy bù và ôn tập cho HS đảm bảo.

- Tiếp tục thực hiện công tác BD HSG, HBTA tham gia thi huyện.

- Thứ 5(12/12) 13h30 Sinh hoạt chuyên môn.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên

- Ra đề khảo sát HSG: AV8: Thầy Sơn. AV9: Cô Phúc.

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX nội dung 3.

Các tin khác