Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:16 12/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

               KẾ HOẠCH TUẦN 17

- Thực hiện chương trình tuần 17

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Triển khai đề cương ôn tập HKI cho học sinh. 

- Các môn TD, Nhạc, M. Thuật triển khai KT HKI trong TKB và hoàn thành trước ngày 19/12

- GV Tiếng Anh tổ chức cho học sịnh khố 6,7,8 thi Nói trong TKB.

- Thứ 5 (13/12)

+ Tiết 3 Tổ chức thi nghe cho hs lớp 9, GV AV coi thi.

+ 13h30 Thao giảng: Thầy Sơn.

+ 14h25 Họp Chuyên Môn.

+ 15h15 Họp Tổ.

Các tin khác