Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:37 14/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2017, từ 11/12/2017 đến 17/12/2017 )

 

                   KẾ HOẠCH TUẦN 17

- Thực hiện chương trình tuần 16-17.

- Cập nhật các thông tin kịp thời đúng quy định.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Thứ 5 (14/12)

+ Tiết 3,4 học bù TKB thứ 5.

+ 13h30 Sinh hoạt tổ; dự giờ cô Phúc.

- GV dạy bồi dưỡng ra đề thi HSG nộp PHT( 12/12).

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG, hs tham gia thi HBTA.

- Rà soát chế đọ cho điểm theo thông tư 58.

Các tin khác