Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:37 14/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2017, từ 11/12/2017 đến 17/12/2017 )

 

                   KẾ HOẠCH TUẦN 17

- Thực hiện chương trình tuần 16-17.

- Cập nhật các thông tin kịp thời đúng quy định.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Thứ 5 (14/12)

+ Tiết 3,4 học bù TKB thứ 5.

+ 13h30 Sinh hoạt tổ; dự giờ cô Phúc.

- GV dạy bồi dưỡng ra đề thi HSG nộp PHT( 12/12).

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG, hs tham gia thi HBTA.

- Rà soát chế đọ cho điểm theo thông tư 58.

Các tin khác