Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 17 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:11 12/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2016, từ 12/12/2016 đến 18/12/2016 )

- Thực hiện chương trình tuần 17.

- Hoàn thành các cột điểm HKI.

- Cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Coi thi - Chấm thi theo phân công chuyên môn.

- Nộp hồ sơ. bài kiểm tra cho chuyên môn kiểm tra.

- Nộp đề thi HSG đề xuất.

Các tin khác