Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:11 12/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2016, từ 12/12/2016 đến 18/12/2016 )

- Thực hiện chương trình tuần 17.

- Hoàn thành các cột điểm HKI.

- Cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Coi thi - Chấm thi theo phân công chuyên môn.

- Nộp hồ sơ. bài kiểm tra cho chuyên môn kiểm tra.

- Nộp đề thi HSG đề xuất.

Các tin khác