Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 18:28 23/02/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2020, từ 27/01/2020 đến 02/02/2020 )

                    KẾ HOẠCH TUẦN 24

- Đưa học sinh tham gia hội Vật tại đình Làng Thủ Lể   (T. Phúng, T.Toàn, T. Thuần +3 hs)

- Ổn định nề nếp dạy và học sau nghỉ Tết.

- Nắm số lượng HS chưa đến lớp báo cáo BGH và làm tốt công tác duy trì số lượng.

-.Thực hiện chương trình tuần 3 HKII

-. Cập nhật lịch báo giảng, TBDH chính xác, kịp thời.

-  Tăng cường công tác BD HSG chuẩn bị thi cấp huyện ngày 10/02/2020

Các tin khác