Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:49 01/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018 )

                  KẾ HOẠCH TUẦN 24

- Thực hiện chương trình tuần 22.

- Cập nhật thông tin đúng quy định.

- Tiếp tục  Bồi dưỡng HSG. HS tham gia thi HBTA.

- Thứ 5 (01/02)

+ 7h00 đưa hs tham gia đá bóng Cụm tại Trường THCS Đặng Dung( Thầy Thuần,Toàn, Phúng)

+ 13h30 - Sinh hoạt chuyên môn cụm: Môn TD, MT tại THCS Đặng Hữu Phổ.( Môn MT lúc 14h30)

- Thứ 6 (02/02) nộp HSSS cho chuyên môn kiểm tra. 

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX - ND 3.

- Tiếp tục tham gia tập luyện các nội dung tham gia HKPĐ huyện ( thầy Toàn, Thuần, Phúng)

Các tin khác