Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 12:29 01/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2017, từ 30/01/2017 đến 05/02/2017 )

                     KẾ HOẠCH TUẦN 24.

- Thực hiện tuần 4 HKII.

- Cập nhật LBG - TBDH đúng quy định.

- GVCN nắm số lượng lớp mình và có biện pháp kịp thời hạn chế hs bỏ học.

- Tiếp tục bồi dưỡng hs tham gia thi HBTA cấp Tỉnh ( cô Phúc)    

- 13h30 (02/02/2017)  Họp Hội Đồng.

- Thầy Toàn, Thuần đưa hs tham gia hội Vật Làng Thủ Lễ ( 06/01/ AL)  

Các tin khác