Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:45 01/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 49 năm 2020, từ 30/11/2020 đến 06/12/2020 )

           KẾ HOẠCH TUẦN 13

- Thực hiện chương trình tuần 11.11,5

- Cập nhật lịch báo giảng, TBDH kịp thời đúng quy định.

- GV chậm tiết tự có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Tiếp tục  công tác BD HSG, HBTA.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên hs và cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tham gia thi HBTA cấp huyện

- Cô Phúc tham gia làm giám khảo thi HBTA chiều thứ 2,4,5.

- Dạy thay cô Phúc đi công tác chiều thứ 4: Cô Hiền

- Thứ 5 ( 03/12/ 2020) 

+ 9h00 Họp Hội Đồng

+ 13h30 Họp chi bộ ( Toàn, Thuần, Khánh, Lâm, Sơn, Phúng)

- Thầy Lâm rà soát xây dựng kế hoạch chuyên đề tổ.

- Triển khai bài TD covid19 ( thầy Phúng, thầy Toàn, thầy Thuần)

Các tin khác