Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 16:05 02/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2019, từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 )

          KẾ HOẠCH TUẦN 16

- Thực hiện chương trình tuần 16.

- Cập nhật LBG,TBDH kịp thời.

- Rà soát các cột điểm và cập nhật đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục thực hiện công tác BD HSG, HBTA.

- Triển khai đề cương ôn tập HKI và hướng dẫn ôn tập cho HS.

- Hoàn thành hồ sơ, sản phẩm dự thi STKHKT( Cô Phúc, HS)

- Thứ 5(05/12)

+ 9h00: Họp hội đồng

+ 13h30: Đảng viên họp phân loại đảng viên cuối năm.

- Thứ 7(07/12) Thầy Lâm tham gia làm BGK tại PGD huyện.

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX nội dung 3.

- Tiếp tục tổ chức giả bóng đá cho HS khối 8,9.

Các tin khác