Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:40 04/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

                         KẾ HOẠCH TUẦN 16

- Thực hiện chương trình tuần 16

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh, cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Rầ soát và hoàn thành các cột điểm HKI.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Triển khai đề cương ôn tập HKI cho học sinh. 

- GV dạy BD ra đề thi HSG nộp chuyên môn( 25/12).

- Thứ 4 ( 05/12) thầy Toàn tham gia tập huấn tại PGD huyện, lúc 7h30.

- Dạy thay thầy Toàn đi công tác, sáng thứ 4: Thầy Thuần.

- Thứ 5 (06/12) 13h30 Họp hội đồng.

- GV Tiếng Anh tổ chức cho học sịnh thi nói, nghe theo kế hoạch chuyên môn.

- Các môn TD, Nhac, MT tổ chức thi HKI trong tuần 17.

Các tin khác