Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:55 05/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2017, từ 04/12/2017 đến 10/12/2017 )

 

             KẾ HOẠCH TUẦN 15

- Thực hiện chương trình tuần 15.

- Cập nhật LBG, TBDH, Điểm kịp thời đúng quy định.

- Thứ 2 ( 04/12)

+ Tiết 1,2,3 học TKB tiết 3,4,5.

+ 9h50 Họp hội đồng.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Nộp đề kiểm tra định kì cho cô phúc.

- Triển khai đề cương ôn tập cho học sinh.

- Thứ 5(07/12/2017) Học bù TKB thứ 7.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

Các tin khác