Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:08 12/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2016, từ 05/12/2016 đến 11/12/2016 )

- Thực hiện chương trình tuần 16.

- GV chậm tiết tự có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Các môn TD, Nhạc, M Thuật triển khai thi HKI từ ngày 08/12 và hoàn thành trước ngày 15/12.

- Thứ 5( 08/12)

+ 7h30 Sinh hoạt chuyên môn.

+ 13h30 tổ chứ ngoại khóa.

- Thứ 7 (10/12) tổ chức thi IOE cấp trường.

- GV BDHSG ra đề thi đề xuất.( Cô Phúc)

Các tin khác