Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:08 12/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2016, từ 05/12/2016 đến 11/12/2016 )

- Thực hiện chương trình tuần 16.

- GV chậm tiết tự có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Các môn TD, Nhạc, M Thuật triển khai thi HKI từ ngày 08/12 và hoàn thành trước ngày 15/12.

- Thứ 5( 08/12)

+ 7h30 Sinh hoạt chuyên môn.

+ 13h30 tổ chứ ngoại khóa.

- Thứ 7 (10/12) tổ chức thi IOE cấp trường.

- GV BDHSG ra đề thi đề xuất.( Cô Phúc)

Các tin khác