Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:27 25/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2020, từ 23/11/2020 đến 29/11/2020 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 12

- Thực hiện chương trình tuần 10.

- Cập nhật lịch báo giảng, TBDH kịp thời đúng quy định.

- GV chậm tiết tự có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Tiếp tục  công tác BD HSG, HBTA.

- Thứ 5 ( 26/11) 

+ 13h00 Sinh hoạt chuyên môn

 14h00 thao giảng thầy Khánh

 Kiểm tra hồ sơ giáo viên

+ Rà soát kế hoạch chuyên đề tổ.

- Triển khai bài TD covid19 ( thầy Phúng, thầy Toàn, thầy Thuần)

Các tin khác