Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:27 25/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2020, từ 23/11/2020 đến 29/11/2020 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 12

- Thực hiện chương trình tuần 10.

- Cập nhật lịch báo giảng, TBDH kịp thời đúng quy định.

- GV chậm tiết tự có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Tiếp tục  công tác BD HSG, HBTA.

- Thứ 5 ( 26/11) 

+ 13h00 Sinh hoạt chuyên môn

 14h00 thao giảng thầy Khánh

 Kiểm tra hồ sơ giáo viên

+ Rà soát kế hoạch chuyên đề tổ.

- Triển khai bài TD covid19 ( thầy Phúng, thầy Toàn, thầy Thuần)

Các tin khác