Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:27 25/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2019, từ 25/11/2019 đến 01/12/2019 )

           KẾ HOACH TUẦN 15

- Thực hiện chương trình tuần 15.

- Lên lịch báo giảng, sử dụng TBDH đúng quy định.

- Tiếp tục công tác BD HSG.HBTA.

- GVBM tăng cường sử dụng phòng bộ môn, sử dụng đồ dùng dạy học.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh.

-  Đảng viên tham gia Đại hội Chi bộ 

+ Thứ 2(25/11) - 16h00: Đại hội trù bị

+ Thứ 3(26/11) - 7h00: Đại hội chính thức

-  Triển khai đề cương ôn tập HKI cho học sinh.

- Thứ 5 (28/11) 13h30 sinh hoạt tổ

+ Thao giảng định kì: T. Sơn. tiết 2, lớp 9/2 (GV không có tiết tham gia dự)

+ 13h30 sinh hoạt chuyên môn

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX

- Tiếp tục tổ chức giải bóng đá cho hs khối 8,9.

Các tin khác