Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:27 25/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2019, từ 25/11/2019 đến 01/12/2019 )

           KẾ HOACH TUẦN 15

- Thực hiện chương trình tuần 15.

- Lên lịch báo giảng, sử dụng TBDH đúng quy định.

- Tiếp tục công tác BD HSG.HBTA.

- GVBM tăng cường sử dụng phòng bộ môn, sử dụng đồ dùng dạy học.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh.

-  Đảng viên tham gia Đại hội Chi bộ 

+ Thứ 2(25/11) - 16h00: Đại hội trù bị

+ Thứ 3(26/11) - 7h00: Đại hội chính thức

-  Triển khai đề cương ôn tập HKI cho học sinh.

- Thứ 5 (28/11) 13h30 sinh hoạt tổ

+ Thao giảng định kì: T. Sơn. tiết 2, lớp 9/2 (GV không có tiết tham gia dự)

+ 13h30 sinh hoạt chuyên môn

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX

- Tiếp tục tổ chức giải bóng đá cho hs khối 8,9.

Các tin khác