Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:15 28/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 15

- Thực hiện chương trình tuần 15.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh, cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Nộp đề KTĐK, đề KT HKI đề xuất.

- Thứ 5 (29/11)

+ 13h30 SHCM Cụm, môn TD, MT tại Trường THCS TRrần Thúc Nhẫn.

Các tin khác