Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:51 12/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2016, từ 28/11/2016 đến 04/12/2016 )

- Thực hiện chương trình tuần 15.

- Cập nhật LBG - TBDH đúng qui định.

- triển khai đề cương ôn tập cho học sinh.

- Đóc thúc hs hoàn thành vòng 15 IOE ( Cô Phúc, Hiền)

- Thứ 5 (01/12)

+ Tiết 3,4 học bù TKB thúe 5.

+ 13h30 Họp hhọi đồng.

- Tiếp tục bồi dưỡng hs tham gia thi HBTA.

Các tin khác