Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:40 19/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2020, từ 16/11/2020 đến 22/11/2020 )

        KẾ HOẠCH TUẦN 11

- Thực hiện chương trình tuần 9.

- Cập nhật lịch báo giảng, TBDH kịp thời đúng quy định.

- GV chậm tiết tự có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Tiếp tục  công tác BD HSG, HBTA.

-  Nộp đề kiểm tra giữa kỳ  và đề KTHKI đề xuất (Hạn cuối 20/11) đề tổng hợp nộp CM.

- Thứ 5 ( 19/11) Học TKB thứ 6

- Dự giờ  KTTD thầy Lâm: Thứ 5 - Tiết 10 - Lớp 7/2.  Thứ 7 - Tiết 9 - Lớp 8/2( Cô Phúc, T. Toàn dự)

- Thứ 6 ( 20/11)

+ Buổi sáng học TKB sáng thứ 5

+ 13h45: Tọa đàm 20/11

- Triển khai bài TD covid19 ( thầy Phúng, thầy Toàn, thầy Thuần)

Các tin khác