Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:40 19/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2020, từ 16/11/2020 đến 22/11/2020 )

        KẾ HOẠCH TUẦN 11

- Thực hiện chương trình tuần 9.

- Cập nhật lịch báo giảng, TBDH kịp thời đúng quy định.

- GV chậm tiết tự có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Tiếp tục  công tác BD HSG, HBTA.

-  Nộp đề kiểm tra giữa kỳ  và đề KTHKI đề xuất (Hạn cuối 20/11) đề tổng hợp nộp CM.

- Thứ 5 ( 19/11) Học TKB thứ 6

- Dự giờ  KTTD thầy Lâm: Thứ 5 - Tiết 10 - Lớp 7/2.  Thứ 7 - Tiết 9 - Lớp 8/2( Cô Phúc, T. Toàn dự)

- Thứ 6 ( 20/11)

+ Buổi sáng học TKB sáng thứ 5

+ 13h45: Tọa đàm 20/11

- Triển khai bài TD covid19 ( thầy Phúng, thầy Toàn, thầy Thuần)

Các tin khác