Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:12 28/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018 )

                  KẾ HOẠCH TUẦN 14

- Thực hiện chương trình tuần 14.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh, cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Nộp đề ktđk, đề KT HKI đề xuất.

- Thứ 5 (22/11)

+ 13h30 dự giờ thao giảng : Cô Phúc.

+ 14h25 họp chuyên môn.

Các tin khác