Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:09 25/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2017, từ 20/11/2017 đến 26/11/2017 )

 

            KẾ HOẠCH TUẦN 14

- Thực hiện chương trình tuần 13-14.

- Cập nhật các thông tin kịp thời đúng quy định.

- Học sinh lớp 6 tham gia ngoại khóa . 7h00 Thứ 2 (20/11)

- Tham gia tọa đàm ngày 20/11.

- Tiếp tục BD HSG các khối. gv AV.

- Tiếp tục BD HS tham gia thi HBTA ( Cô Phúc)

- Chủ nhật ngày 26/11. Học bù TKB ngày thứ 4.

Các tin khác