Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:49 12/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

- Thực hiện chương trình tuần 14.

- Cập nhật LBG - TBDH đúng quy định.

- Rà soát, đốc thúc hs tham gi thi IOE, HBTA.

- Thứ 5 ( 24/11) Sinh hoạt Cụm lúc 13h30.

+ Môn TD:  THCS Lê Xuân.

+ Môn M Thuật: THCS Đặng Dung.

-Dự giờ thăm lớp: Cô Hương.

- Nộp giáo án mới cho chuyên môn kiểm tra.

- Thầy Toàn tập huấn tại PGD.

- Thầy Thuần dạy thay thầy toàn đi tập huấn.

+ Sáng thứ 6 tiết 1,2 lớp 7/4. tiết 3,4 lớp 7/3.

Các tin khác