Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:49 12/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

- Thực hiện chương trình tuần 14.

- Cập nhật LBG - TBDH đúng quy định.

- Rà soát, đốc thúc hs tham gi thi IOE, HBTA.

- Thứ 5 ( 24/11) Sinh hoạt Cụm lúc 13h30.

+ Môn TD:  THCS Lê Xuân.

+ Môn M Thuật: THCS Đặng Dung.

-Dự giờ thăm lớp: Cô Hương.

- Nộp giáo án mới cho chuyên môn kiểm tra.

- Thầy Toàn tập huấn tại PGD.

- Thầy Thuần dạy thay thầy toàn đi tập huấn.

+ Sáng thứ 6 tiết 1,2 lớp 7/4. tiết 3,4 lớp 7/3.

Các tin khác