Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 16:24 09/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 46 năm 2020, từ 09/11/2020 đến 15/11/2020 )

            KẾ HOẠCH TUẦN 10

- Thực hiện chương trình tuần 8,9.

- Cập nhật lịch báo giảng, TBDH kịp thời đúng quy định.

- Tiếp tục  công tác BD HSG, HBTA.

- GV rà soát và chủ động đăng ký KH dạy bù đảm bảo tiến độ chung để kiểm tra giữa kỳ đúng theo kế hoạch.

-  Nộp đề kiểm tra giữa kỳ ( Hạn cuối 12/11) và đề KTHKI đề xuất (Hạn cuối 20/11) đề tổng hợp nộp CM.

- Dự giờ  KTTD thầy Lâm: Thứ 6 - Tiết 10 - Lớp 7/2.  Thứ 7 - Tiết 9 - Lớp 8/2

- Thứ 5 ( 12/11)

+ 13h30: Sinh hoạt chuyên môn

+ 14h00:  Thao giảng định kì: T. Khánh

                Kiểm tra hồ sơ GV.

- Triển khai bài TD covid19 ( thầy Phúng, thầy Toàn)

-  Chủ nhật (15/11) - Dạy bù TKB thứ 3.

Các tin khác