Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:38 11/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 46 năm 2019, từ 11/11/2019 đến 17/11/2019 )

           KẾ HOẠCH TUẦN 13

- Thực hiện chương trình tuần 13.

-  Cập nhật LBG, TBDH, Điểm đúng quy định

- Tiếp tục công tác BD HSG

-  Nộp đề cương, đề KTHKI đề xuất kèm bản in có ký duyệt GVBM trước ngày 15/11.

- Tham gia thi GVDG cấp trường ( thầy Khánh)

- Thứ Năm (14/11/2019) 13h30:

+ Thầy Khánh tham gia Sinh hoạt chuyên môn cụm môn Âm nhạc tại trường THCS Đặng Dung 

+ Ra mắt câu lạc bộ "Tương lai xanh" trong nhà trường: Thầy Phúng,  GVCN khối 8 - 9, học sinh khối 8 - 9;

- Thứ 6(15/11)  13h30: Tham gia ngoại khóa về phòng chống HIV-AIDS...

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX

- Ngày  16, 17 /11/ 2019)Tham gia giải cầu lông Công Đoàn ( T. Toàn)

Các tin khác