Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 05 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:12 13/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 )

                  KẾ HOẠCH TUẦN 13

- Thực hiện chương trình tuần 13.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh, cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Xây dựng đề cương, đề KT HKI đề xuất.

- Thứ 5 (15/11)

+ Tiết 3,4 dạy bù TKB thứ 5.

+ Tham gia thi GVDG Trường thầy Khánh.

- Tiếp tục tổ chức giải bóng đá cấp Trường cho học sinh khối 8,9.

Các tin khác