Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:12 13/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 )

                  KẾ HOẠCH TUẦN 13

- Thực hiện chương trình tuần 13.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh, cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Xây dựng đề cương, đề KT HKI đề xuất.

- Thứ 5 (15/11)

+ Tiết 3,4 dạy bù TKB thứ 5.

+ Tham gia thi GVDG Trường thầy Khánh.

- Tiếp tục tổ chức giải bóng đá cấp Trường cho học sinh khối 8,9.

Các tin khác