Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:12 13/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 )

                  KẾ HOẠCH TUẦN 13

- Thực hiện chương trình tuần 13.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh, cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Xây dựng đề cương, đề KT HKI đề xuất.

- Thứ 5 (15/11)

+ Tiết 3,4 dạy bù TKB thứ 5.

+ Tham gia thi GVDG Trường thầy Khánh.

- Tiếp tục tổ chức giải bóng đá cấp Trường cho học sinh khối 8,9.

Các tin khác