Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:19 15/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 46 năm 2017, từ 13/11/2017 đến 19/11/2017 )

 

                       KẾ HOẠCH TUẦN 13.

- Thực hiện chương trình tuần 12.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Thứ 5 (16/11) dạy bù TKB thứ 2:

+ Sáng: khối 8,9 tiết 3,4,5.

+ Chiều: khối 6,7 tiết 6,7,8.

- Cô Hiền đăng kí tiết dạy thi GVDG trường.

- Tiếp tục BD HSG các khối ( gv AV)

- Tiếp tục BDHS tham gia thi HBTA ( cô Phúc)

- Chủ nhât (19/11) dạy bù TKB ngày thứ 3.

Các tin khác