Dạy tức là học hai lần''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:59 15/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 46 năm 2016, từ 14/11/2016 đến 20/11/2016 )

- Thực hiện chương trình tuần 13.

- Cập nhật LBG- TBDH kịp thời đúng qui định.

- Ra đề cương ôn tập HKI theo bộ môn.

- Thứ 5 (17/11/2016) 13h30

Tham gia thi giáo viên giỏi trường: Thầy Lâm.

- Ngày 15.16/11/2016 Thầy Khánh tham gia tập luyện văn nghệ tại PGD.

- Thứ 6 ( 18/11/2016) Dạy thay thầy vững đi công tác.

Tiết 1, Lớp 6/1: Cô Hương.

- Thứ 7 (19/110/2016) Tham gia các hoạt động và tọa đàm ngày 20/11.

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh tự luyện IOE, hùng biện tiếng anh.

Các tin khác