Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:04 06/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 45 năm 2018, từ 05/11/2018 đến 11/11/2018 )

                     KẾ HOẠCH TUẦN 12

- Thực hiện chương trình tuần 12.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Thứ 5 (08/11)

+ 7h30 Sinh hoạt tổ. Thao giảng: Cô Hiền, thầy Lâm.

+ 13h30 Ngoại khóa HIV, SSVTN.

- Thứ 6 (09/11) giáo viên dạy BD HSG nộp kế hoạch, giáo án cho chuyên môn kiểm tra.

- GVCN Triển khai dạy ATGT.

Các tin khác