Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:04 06/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 45 năm 2018, từ 05/11/2018 đến 11/11/2018 )

                     KẾ HOẠCH TUẦN 12

- Thực hiện chương trình tuần 12.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Thứ 5 (08/11)

+ 7h30 Sinh hoạt tổ. Thao giảng: Cô Hiền, thầy Lâm.

+ 13h30 Ngoại khóa HIV, SSVTN.

- Thứ 6 (09/11) giáo viên dạy BD HSG nộp kế hoạch, giáo án cho chuyên môn kiểm tra.

- GVCN Triển khai dạy ATGT.

Các tin khác