Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:24 08/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 45 năm 2016, từ 07/11/2016 đến 13/11/2016 )

- Thực hiên chương trình tuần 12.

- Cập nhật LBG TBDH kịp thời đúng quy định.

- Nộp đề kiểm tra học kì I đề xuất ( Hạn nộp 8/11)

- Nộp bài giảng E- Learning đúng quy định( Cô Phúc)

- Thứ 5( 10/11) 13h30 Sinh hoạt tổ 

+ Thao giảng: Thầy Lâm.

+ Triển khai thiết kế bài dạy theo năng lục học sinh.

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh lự luyện IOE, hùng biện Tiếng Anh ( Cô Phúc, Hiền)

Các tin khác