Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 13:57 30/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 )

                 KẾ HOẠCH TUẦN 11

- Thực hiện chương trình tuần 11.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục KTTD thầy Khánh; Sáng thứ 2 (29/10),tiết 3: gv dự; Thầy Toàn, cô Phúc.

- Thứ 3 (30/10) thầy Thuần tham gia tập huấn bơi tại PGD,lúc 7h30.

- Dạy thay thầy Thuần đi tập huấn: Sáng thứ 3, lớp 7/4,7/3; Thầy Toàn. 

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Giáo viên nộp đề kiểm tra định kì HKI, môn AV qua cô Phúc.

- Thứ 5 (01/11) 13h30 Họp hội đồng.

- Thứ 6 (02/11) Nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra.

- GVCN cập nhật vắng tháng 10.

Các tin khác