Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:05 31/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 44 năm 2017, từ 30/10/2017 đến 05/11/2017 )

 

             KẾ HOẠCH TUẦN 11

- Thực hiện chương trình tuần 11.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- GV nộp đề kiểm tra định kì HKI.

- Thứ 3 (30/10) nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra.

- Thứ 5 (02/11) 13h30 Họp hội đồng.

- Ra đề cương, đề kiểm tra HKI, hạn nộp 09/11.

+ AV 6, AV 7 mới: Cô Phúc.

+ AV 7 cũ, AV 9 : Thầy Sơn.

+ AV 8 : Cô Hiền.

- GVAV tiếp tục đốc thúc hs hoàn thành các vòng tự luyện IOE.

- GVCN cập nhật vắng thánh 10.

Các tin khác