Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:05 31/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 44 năm 2017, từ 30/10/2017 đến 05/11/2017 )

 

             KẾ HOẠCH TUẦN 11

- Thực hiện chương trình tuần 11.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- GV nộp đề kiểm tra định kì HKI.

- Thứ 3 (30/10) nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra.

- Thứ 5 (02/11) 13h30 Họp hội đồng.

- Ra đề cương, đề kiểm tra HKI, hạn nộp 09/11.

+ AV 6, AV 7 mới: Cô Phúc.

+ AV 7 cũ, AV 9 : Thầy Sơn.

+ AV 8 : Cô Hiền.

- GVAV tiếp tục đốc thúc hs hoàn thành các vòng tự luyện IOE.

- GVCN cập nhật vắng thánh 10.

Các tin khác