Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:19 29/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 43 năm 2020, từ 19/10/2020 đến 25/10/2020 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 7

- Thứ 2,3,4,5: Học sinh nghỉ học do ảnh hưởng lụt

- Thứ 5 (22/10) - GV lao động vệ sinh sau lụt.( Toàn thề GV)

- Thứ 6,7: Dạy và học trở lại theo TKB thứ 6,7 .

- Dạy thay thầy Thuần: Thầy Toàn

- Chủ Nhật (25/10) - Học bù TKB thứ 6.

Các tin khác