Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:05 23/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

               KẾ HOẠCH TUẦN 10

- Thực hiện chương trình tuần 10.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Thứ 5 (25/10) 7h15 Ngoại khóa ATGT tại nhà Văn Hóa Xã Quảng Thành.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Kiểm tra toan diện: Thầy Khánh:

+ Chiều thứ 6(26/10), tiết 7. lớp 8/3; gv dự thầy Toàn, cô Phúc.

+ Sáng thứ 2(29/10), tiết 3, lớp 6/1; gv dự thầy Toàn, cô Phúc.

- Kế hoạch SHCM Cum Hoãn.

- GVCN cập nhật vắng tháng 10.

Các tin khác